Lares Inmobiliaria
986 329 975
https://www.lares.gal
 

Solar edificable en Cangas

Ref: 2251
Parcela
332 m2 de parcela.
Venda: 245.000 €

Moi negociable. Para construcción de edificio de 10 viviendas, baixo comercial e dous sotos para garaxes. 

Descrición

Prezo negociable, estúdanse ofertas.

Oportunidade para investidores e promotores: parcela con licenza de obras, en vigor, para construción dun edificio con 14 vivendas e dous sotos para prazas de garaxe, no centro de Cangas, nunha das principais vías de entrada ao núcleo. Dispón de proxecto de execución, estudo de seguridade e saúde, estudo geotécnico, proxecto de telecomunicacións, escritura de segregación e cesión ao Concello de cesións de viario. 

Consultar para ampliar información